Žemė – gyvas organizmas

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 02. Apr, 2017 | 0 Comments

Laikas jau kitaip suprasti gyvojo organizmo sąvoką, kuri suformuluota remiantis vien tik žmogaus psichologija. Kol kas mes gyvąja gamta, o juo labiau protinga, laikėme tik tas organizuotos materijos formas, kurios savo savybėmis panašios į žmonių ir gyvūnijos pasaulius. Gamtos objektų, kurie žymiai skiriasi savo dydžiu, energijos vartojimu, gyvenimo trukme, apykaitos procesų greičiu, „gyvai ir protingai“ […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (6)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 30. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Suprasdami integralios visuomenės kūrimo būtinybę, turime pasirūpinti tuo, kad vaikai, suaugusieji, mokytojai, taikant specialiai tam sukurtus metodus galėtų patys pajusti Gamtos altruizmo, susiliejimo su ja teikiamą malonumą. Tada žmonės patys panorės organizuoti savo gyvenimą pagal jos aukščiausią principą – meilę artimui – ir tai priimti kaip pagrindinį gyvenimo […]

Žmonijos istorija, kuri yra manyje

Posted by in Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 28. Mar, 2017 | 0 Comments

Senovės civilizacijos ir žmonijos istorija nuo seno žadina žmonių vaizduotę. Žmogus intuityviai tikisi rasti po laiko uždanga slypinčią paslaptį, kuri patvirtintų spėjamą jo didžią paskirtį ir didžiųjų praeities įvykių prasmę. Buvo laikotarpis, kai kino teatro bei televizorių ekranų nepalikdavo kino juostos apie rastą arba išrastą laiko mašiną. Fantastiniai pasakojimai apie laiko mašiną ir galimybę pakeisti […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (5)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 28. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Integralią visuomenę reikia pradėti kurti metodiškai ir pamažu, ne per prievartą, o per visuomenės sąmoningumo ugdymą švietimo sistemoje, informacijos apie žmogaus prigimti ir jos keliamas problemas sklaidą žiniasklaidoje, integralaus visuomenės ugdymo metodo populiarinimą mokyklose, universitetuose, darbovietėse. Istorija, komunistinių ir fašistinių režimų pavyzdžiais, jau parodė, kad diktatu iš aukščiau, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 27. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Mūsų pagrindinis bendras priešas, mus skiriantis, skaidantis, supriešinantis ir uždarantis savyje egoizmas, gamtos duotas ne tam, kad mus kankintų, o kad turėtumėme valios laisvę pakilti virš jo ir vienydamiesi pažinti aukščiausią gamtos harmoniją. Mes nepajėgūs atsispirti šiam gamtos sumanymui – tai neišvengiamai įvyks, mes tik turime pasirinkimą nelaukdami […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (5)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 17. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Pats noras gauti nėra nei blogas, nei geras – tai esminė materijos prigimtis. Viską lemia ketinimas. Prigimtinis mūsų ketinimas yra noras gauti sau, savo naudai. Su šiuo ketinimu mes ne tik mėgaujamės tuo, ką turime, bet ir tuo, ko neturi kiti. Su šiuo ketinimu siekiame naudos sau, nepaisydami, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 16. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Maždaug prieš 10–12 tūkstančių metų prasidėjo vadinamoji žemės ūkio, arba neolitinė revoliucija – žmonės išmoko užsiauginti žemės produktus. „Žemės ūkio revoliucija atvėrė kelią įvairiausių poreikių, o kartu ir egoizmo, vystymuisi. Tačiau tam visų pirma reikėjo sukurti tvirtą materialinę bazę. Todėl neatsitiktinai būtent turto siekis neolito epochoje, ypatingai Senajame […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 13. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Bazinė visų gamtos būtybių savybė yra noras gauti. Gauti ką? Gauti malonumą – rasti pusiausvyrą tarp poreikio ir jį tenkinančios šviesos. Visuose gamtos lygmenyse – negyvajame, augaliniame, gyvūno, išskyrus žmogaus – šiuo poreikiu naudojamasi tik tiek, kiek būtina. Kitaip sakant, iš aplinkos imama tik tiek, kad galima būtų […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 12. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Visų dabartinės krizės sferų – ekonominės, socialinės, kultūrinės, švietimo, kriminalinės, sveikatos, ekologinės – viena priežastis: „<…> žmogaus egoizmas, kuris pasireiškia santykiuose tarp valstybių, korporacijų, atskirų žmonių, taip pat visame žmonijos santykyje su gamta.“ [1] „Mes dar kartą įsitikinsime, kad egoizmas, užuot, kaip anksčiau, vedęs mus į progresą, šiandien […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Kiekvienos krizės priežastis yra jos sprendime slypintis tikslas. Kaip žmonių išsiskirstymas po pasaulį buvo sukeltas senovės Babilono visuomenės susvetimėjimo, susipriešinimo, išaugusio egoizmo krizės, kaip mašinų gamyba pareikalavo darbo jėgos krizės, kaip informacinės technologijos pareikalavo ekonominės stagnacijos krizės, taip integralaus pasaulio epocha sukelia sisteminę krizę, reikalaudama iš žmogaus imti […]