Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Visuotinė krizė (2.1.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 28. Jan, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Yra priimta manyti, kad ekonominė krizė paralyžiuoja švietimą ir sukelia švietimo krizę. Tačiau yra atvirkščiai, nes būtent žmogaus švietimas ir ugdymas formuoja žmogų, visuomenę, jos požiūrį į gyvenimą, vertybes ir t. t. Juk būtent švietimo sistema ugdo kartą, kuri formuoja aplinką ir švietimo sistemą kitai kartai ugdyti, o […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Įvadas (1.1.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 23. Jan, 2017 | 0 Comments

Pradžia. XXI amžius – tai spartus kaitos visose žmogaus gyvenimo srityse amžius. Naujos ekonominės, politinės, socialinių sąveikų įtampos kelia naujus iššūkius, naujų sprendimų ieškojimo būtinybę. Pasaulio kaitos ir globalizacijos procesų keliamos krizės išryškina švietimo ir ugdymo sistemos svarbą, kuri reikalauja esminės pertvarkos. Iki šiol gyvavusi švietimo sistema, palaikoma tik tam tikrų korekcijų, nustoja veikti. Iki […]

MES – NEPAKLUSNŪS VISATOS VAIKAI

Posted by in Gyvenimas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 08. Jan, 2016 | 0 Comments

Žmonija atsiplėšė nuo Visatoje galiojančių įstatymų ir tiki žemiškais apribojimais, kuriuos pavadino savo įstatymais. Mes pamiršome, kad mūsų ateitis priklauso nuo kryptingos ir tikslingos Visatos evoliucijos, trunkančios jau milijardus metų. Ir žmonės visada tai žinojo, o dabar pamiršo. Taip atsitiko dėl mūsų individualistinio ir egoistinio požiūrio į Gamtą, kurioje yra visko, ko mums reikia. Mes […]

Visatos vaikai (7)

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 09. Jan, 2015 | 0 Comments

Didžiulė, išsivysčiusi žmonija nekreipia dėmesio į Visatą, kurioje galėtume rasti visus savo pamatus. Jos platybėse atskleistume jėgas, ištisus kitokios materijos, antimaterijos „židinius“. Žinoma, mes atliekame tam tikrus Visatos tyrimus, tačiau neteikiame jiems pakankamai reikšmės manydami, kad mūsų ateitis priklauso nuo to, kas laimės žemiškose varžybose, kuris iš mūsų stipresnis, turtingesnis, galingesnis. Savo progreso nesiejame su […]

Visatos vaikai (6)

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Žmogus on 02. Jan, 2015 | 0 Comments

Mes stebime Saulės sistemą bei planetas, besisukančias aplink kitas žvaigždes. Įdomu, kokios sudėtingos yra šios sistemos, kuriose visos dalelės sąveikauja tarpusavyje. Tūkstančius metų stebėdami dangų, žmonės jame randa įvairių šių sąveikų požymių, ir jie neklysta. Pavyzdžiui, mes nelabai įsivaizduojame, kaip mus veikia Mėnulis. Atskirus reiškinius pažįstame, tačiau tikro žinojimo trūksta. Apskritai, dar daugelio jėgų įtakos […]

Visatos vaikai (5)

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 26. Dec, 2014 | 0 Comments

Tyrinėjant Visatos fizikines savybes mūsų laukė daugybė siurprizų. Tarkime, pradžioje manėme, kad spinduliuotės bei dalelės negali praeiti per kietas kliūtis, ir sužinojome, kad gali. Dalelių pasaulis atskleidė mums tikrai įstabų vaizdą. Ėmėme kitaip suvokti Visatą ir žmogaus vietą joje. Visa tai įvyko būtent todėl, kad atsisakėme įprasto požiūrio ir sutikome su tuo, kad visiškai nesuprantame, […]

Visatos vaikai(4)

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 19. Dec, 2014 | 0 Comments

Visatos dėsnius studijuojantys žmonės sako, kad visa ji – gryna programa, sumanymas. Be to, ši sistema visiškai vieninga. Visos jos dalys susijusios tarpusavyje. Tai iš tiesų yra taip, netgi vertinant mūsų dabartiniu, racionaliu protu. Jeigu visos dalelės, įvykus Didžiajam sprogimui, atsirado iš vieno šaltinio, tai, žinoma, nuo to laiko vystėsi toliau, kad ir skirtingomis kryptimis, […]

Visatos vaikai (3)

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 12. Dec, 2014 | 0 Comments

Šiandien truputį praskleidėme tamsiąją materiją ir kitus gamtos fenomenus slėpusį šydą, tačiau mes jų nejaučiame – tik apskaičiuojame gautus duomenis, postuluodami tai, ko juose trūksta. Mes nepažįstame gamtoje veikiančių jėgų šaltinių, nežinome jų veikimo, sąveikos tarp jų esmės. Jų egzistavimo faktą suvokiame kaip pasekmę, o ne kaip realybę. Tačiau svarbiausia: viską, ką galime išstudijuoti, suvokti, […]

Knyga „Apskritojo stalo metodika“

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 08. Dec, 2014 | 0 Comments

Nesavanaudiškas ketinimas Matome, kad augantis ego kelia mums vis daugiau problemų. Ar tai reiškia, kad mes turime su juo kariauti, jį malšinti, naikinti savyje? Gamta mums nėra davusi nė vieno organo, nė vienos savybės, kuri būtų nereikalinga. Ego – mūsų natūrali prigimtis, ir nėra reikalo jo naikinti, tereikia išmokti tinkamai juo naudotis. Pavyzdžiui, jeigu aš […]

Visatos vaikai (1)

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 21. Nov, 2014 | 0 Comments

Galimybė pažinti Mintimis nusikelkime į atvirą kosmosą – į Visatą, kuri yra mūsų lopšys ir namai. Visata – tai pasaulio sistema, sudaryta iš materijos ir energijos. Ji apima visą mums žinomą pasaulį kartu su erdve ir laiku. Visata yra dinamiška. Pagal Didžiojo sprogimo teoriją, ji, palaipsniui besiplėsdama, evoliucionuoja iš pirminio taško. Visatos procesai vyksta milijardus […]