VIDUM, PROTU AR ŠIRDIMI? KAS YRA INTUICIJA

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Žmogus on 17. Dec, 2014 | 0 Comments

Intuicija egzistuoja! Mokslininkai netgi rado vietą, kur ji yra. Tai nedidelis smegenų kaktinės skilties plotelis tiesiai virš akiduobių. Tyrimai parodė, jog žmonės su šios vietos pažeidimais prarasdavo emocijas, o kartu ir gebėjimą pasirinkti. Pasirodo, teisingai nusprendžiame tada, kai klausome savo jausmų, o ne proto. Kalifornijos universiteto mokslininkai atliko eksperimentą: dalyviams buvo rodomi dviejų minučių vaizdo […]

Mūsų jėga vienybėje

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Šeima, Visuomenė, Žmogus on 21. Oct, 2014 | 0 Comments

Už lango mirguliuoja stočių, miestų, kaimų žiburiai. Kelias atrodo toks tolimas, yra daug laiko apmąstymams. Vagone aš viena, ant stalo stovi drebanti stiklinė arbatos, traukinio ratų bildesys skaičiuoja nakties laiką. Ryte būsiu vietoje, dar yra laiko geriems atsiminimams. Aš sakau geriems, todėl kad gyvenime viską suvokiu lygindama. Už pečių liko sunki praeitis, net baisu apie […]

Vienybė keičia pasaulį

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Žmogus on 06. Jul, 2014 | 0 Comments

Ilgai ar trumpai jis ieškojo – sutiko dar daugybę Taškų. Ir paaiškėjo, kad juos visus irgi aplankė Angelas ir kalbėjosi su jais apie Sielą. Nusprendė jie susėsti ratu, kad matytų vieni kitų veidus, ir staiga suprato, kad būtent jiems teks sukurti Sielą. Jiems buvo labai gera kartu. Nieko nereikėjo aiškinti. Niekam nekilo nereikalingų klausimų. Kartu […]

Vienybė keičia pasaulį

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Pasaulis, Žmogus on 29. Jun, 2014 | 0 Comments

Ši istorija įvyko visai neseniai. Gyveno pasaulyje Taškas. Jis tyliai slėpėsi širdies gilumoje. Sėdėjo taip tyliai, kad širdis nė neįtarė apie jo egzistavimą. Vieną kartą į jo kambarėlio duris kažkas pasibeldė. Negarsiai, bet reikliai ir atkakliai. Taškas krūptelėjo ir išsigando. – Kas ten? – paklausė jis pašnibždomis. – Tai aš, tavo angelas, – išgirdo atsakymą […]

Pradžia. Šeštoji diena

Posted by in Įvairios on 10. Feb, 2014 | 0 Comments

Vaikštinėju mieste. Stebiu žmones. Nežiūriu į viršelius. Žvelgiu į žmonių tikslus. Ne į menkaverčius. Apskritai – į tuos, kurie iš ryto juos užkuria. Priverčia kūną atlikti milijardus judesių, išgyventi, mąstyti. Tai nėra sunku. Jų iš viso keturi. Maistas + dauginimasis, pinigai, valdžia ir šlovė, žinios. Schema universali. Keturi maži rakteliai, kuriais naudojantis galima išsiaiškinti viską […]

Pradžia. Ketvirta diena.

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Realybės suvokimas, Vyras ir moteris, Žmogus on 27. Jan, 2014 | 0 Comments

Kalėjime aplankiau draugą. Jis kali iki gyvos galvos. Žmoną užmušė. Tyčinė žmogžudystė sunkinančiomis aplinkybėmis. Sunku suprasti. Kam žudyti, jei galima tiesiog išeiti? Išeina, ne visad galima, ir likusią dalį gyvenimo teks praleisti už sienos. Balanda, kamera dviem arba vienam. Pusantros valandos per dieną – gabalėlis jau nebenaudingo dangaus virš galvos. „Popso“ dainorėliai kažką apie gyvenimo […]