BEJĖGIAI ŽMOGAUS „EKSPERTAI“

Posted by in Gyvenimas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 08. Nov, 2014 | 0 Comments

„Neįmanoma išspręsti problemos tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame problema atsirado.“ (Albertas Einšteinas). „Kiekvienas įsivaizduoja esąs strategas, matydamas mūšį iš šono.“ (Šota Rustavelis) Šlovingame mūsų amžiuje kiekvienas iš mūsų save laikome nors vienos žmogiškosios veiklos srities specialistu: kulinarijos ar futbolo, pašto ženklų kolekcionavimo ar rinkodaros, mezgimo vąšeliu ar žvejybos… Sąrašą galima būtų ilgai tęsti ir retas […]

Vienybė keičia pasaulį

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Žmogus on 06. Jul, 2014 | 0 Comments

Ilgai ar trumpai jis ieškojo – sutiko dar daugybę Taškų. Ir paaiškėjo, kad juos visus irgi aplankė Angelas ir kalbėjosi su jais apie Sielą. Nusprendė jie susėsti ratu, kad matytų vieni kitų veidus, ir staiga suprato, kad būtent jiems teks sukurti Sielą. Jiems buvo labai gera kartu. Nieko nereikėjo aiškinti. Niekam nekilo nereikalingų klausimų. Kartu […]

Vienybė keičia pasaulį

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Pasaulis, Žmogus on 29. Jun, 2014 | 0 Comments

Ši istorija įvyko visai neseniai. Gyveno pasaulyje Taškas. Jis tyliai slėpėsi širdies gilumoje. Sėdėjo taip tyliai, kad širdis nė neįtarė apie jo egzistavimą. Vieną kartą į jo kambarėlio duris kažkas pasibeldė. Negarsiai, bet reikliai ir atkakliai. Taškas krūptelėjo ir išsigando. – Kas ten? – paklausė jis pašnibždomis. – Tai aš, tavo angelas, – išgirdo atsakymą […]

Šardeno filosofija apie susiliejimą su Absoliutu

Posted by in Mokslas, Pasaulis, Realybės suvokimas, Žmogus on 01. Mar, 2014 | 0 Comments

Pjeras Tejaras de Šardenas (Pierre Teilhard de Chardin, 1881—1955) — prancūzų teologas ir filosofas, jėzuitų dvasininkas, vienas iš noosferos teorijos kūrėjų. Jo sukurta noosferos koncepcija ne tik padarė didžiulę įtaką šiuolaikinio mokslo raidai, bet ir tampa vis aktualesnė dabartinių pasaulinių krizių išryškintos integralumo problemos fone. Jo teorija yra pagrįsta antikos filosofo Plotino (205—270), kuris laikė […]

Pradžia. Antra diena.

Posted by in Gyvenimas, Žmogus on 13. Jan, 2014 | 0 Comments

Sekančią dieną aš grįžau į stadioną. Man buvo įdomu, kas gi bus toliau. Aš klausinėjau savęs – kam diena ir kam naktis ? Kam gyvenimas ir kam mirtis? Kam  šypsenos ir kam ašaros?  Kam mano vienatvė dideliame stadione? Gyvenime, kuriame aš ratu bėgiojau keturiasdešimt metų, nesuprasdamas, kur ir nuo ko bėgu? Išėjau į patį lauko […]