Atlygis ir bausmė mūsų gyvenime (3)

Posted by in Įvairios on 26. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 gegužės 24 Reikalas tas, kad reikia atsitraukti nuo išorinio pasaulio tyrimo. Juk išorinis pasaulis – tai mūsų viduje, mūsų penkiuose jutimo organuose, dėl mūsų įtakos mažytei sistemos daliai  besiformuojanti iliuzija.  Tai tarytum ledkalnio viršūnėlė, o 99 proc. šios sistemos lieka nežinoma. Todėl verta sutelkti savo pastangas vidinės suvokimo sistemos atskleidimui, išauginti savo […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (10)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 26. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Devintoji taisyklė – „Sprendimą priimame kolektyviai“. Diskusijose pagal ratų metodiką sprendimas kyla iš bendro tarpusavio supratimo ir vienybės pozicijos, kurią pasiekę rato dalyviai pakyla virš problemos kilmės lygmens, kurio vardiklis visada vienas – ryšių, tarpusavio santykių destrukcija, į problemos pusiausvyros lygmenį, kuriame prieštaravimai išnyksta. Šitas lygmuo, įgyvendinus metodikos […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (9)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 25. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Aštuntoji taisyklė – „Vengiame lozungų ir klišių, stengiamės būti nuoširdūs“.  Lygiai taip pat, kaip pirmojoje taisyklėje, kuri nurodo, kad rate visi lygūs ir negali būti nei svarbesnių, nei mažiau svarbių, nepaisant visų įmanomų žinių, intelekto, pareigų, autoritetų, lyčių, įsitikinimų, amžiaus ir kitų skirtumų, taip ir išsakomos nuomonės turi […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (8)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 24. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Septintoji taisyklė – „Pakylame virš atmetimo reakcijų ir suirzimo“. Žinoma, kad suirzimų, atmetimo reakcijų dėl kitų dalyvių pasisakymų neišvengsime. Tačiau tai yra gerai, nes neatlikę vidinio darbo mes niekada negalime pasiekti jokio naujo rezultato. Pakilti virš individualaus ego diktuojamų negatyvių pozicijų, įveikti tarpusavio nesutarimus padės pastangos pažvelgti į […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (7)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 23. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Šeštoji taisyklė – „Nesileidžiame į dialogus, neužduodame vienas kitam klausimų“. Natūralu, kad per grupines diskusijas kalbant kuriam nors iš dalyvių, mums sukyla asmeninė nuomonė, kurią norisi iš karto pareikšti, supriešinti su reiškiama nuomone, užginčyti, įrodyti savo teisumą, pranašumą. Ratų metodikoje tai neleistina: mes nesileidžiame į dialogus ir neužduodame […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (6)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 22. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Penktoji taisyklė – „Nesiginčijame, nekritikuojama, nevertiname“. Ratų metodika nepritaria nei lozungui „Ginčuose gimsta tiesa“, nei klaidingai nuomonei – „priešingybės traukia“. „Tiesa nereikalauja įrodymų. Tiesa yra tai, kas turi įvykti, visiškai nepriklausomai nuo to, ką apie tai galvoja žmonės.“ [2] Tai reiškia, kad tiesa visada egzistuoja – matome mes […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (5)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 03. May, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Ketvirtoji taisyklė – „Svarbu ne tik klausytis, bet ir išgirsti kitus“. Kasdieniniame gyvenime mes net nepastebime, kad nemokame išgirsti kitų. Klausytis – klausomės, girdėti – girdime, tačiau išgirsti nemokame. Tai vadinama „girdime tik save“. Todėl negalime sutarti, kyla konfliktai, nesusipratimai, nors dažniausiai būna taip, kad iš esmės nuomonės […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 28. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Trečioji taisyklė – „Pasisako kiekvienas“. Tai labai svarbi taisyklė integraliame ugdyme. Žinome, kad visuomenėje yra intravertų ir ekstravertų. Yra tokių, kurie gali laisvai kalbėti, laisvai reikšti savo mintis, ir tokių, kuriems sunku žodį ištarti. Ratų metodika atveria galimybę atsiskleisti kiekvienam. Taikant šią metodiką yra pastebėta, kad užsidarę žmonės […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 27. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Antroji taisyklė – „Tik viena tema“. Neabejoju, kad visi esame patyrę, kad neįmanoma išspręsti jokio klausimo, kai nukrypstama nuo pirminės temos. Čia visada susiduriame su savo ego, kuris nori, progai pasitaikius, dar pasisakyti ir kitais klausimais, pasigirti, parodyti savo išprusimą, pareklamuoti savo veiklą ir panašiai. Dėl to, nuklydus […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodikos taisyklės (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 26. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Dabar apžvelgsiu kiekvieną taisyklę, jos reikšmę ir reikalingumą atskirai. Pirmoji taisyklė – „lygybė ir svarba“ – reiškia, kad rate visi turi jaustis lygūs. Rate negali būti nei svarbesnių, nei mažiau svarbių, nepaisant visų įmanomų žinių, intelekto, pareigų, autoritetų, lyčių, įsitikinimų, amžiaus ir kitų skirtumų. Kadangi pagrindinis ratų metodikos […]