PAAUGLIAMS REIKIA MŪSŲ PASITIKĖJIMO

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 26. Jul, 2015 | 0 Comments

Dar garsusis XX a. pradžios ukrainiečių pedagogas Antonas Makarenka, gavęs leidimą įkurti darbo koloniją benamiams vaikams su kriminaline praeitimi, ne kartą pabrėžė, kad pasitikėjimo paaugliais klausimas yra vienas svarbiausių auklėjimo procese – pasitikėjimo trūkumą jaunuoliai išgyvena ypač skausmingai. Šio išgyvenimo pasekmė – „karas“ su pedagogais. O paaugliams parodyto pasitikėjimo galia yra neįtikėtina – net ir […]

Patiklūs žmonės melą atpažįsta geriau

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 14. Nov, 2014 | 0 Comments

Mes linkę manyti, kad nepatiklumas ir atsargumas padeda atpažinti melą. Toronto universiteto (Kanada) Rotmano mokyklos mokslininkai Nensė Karter ir Markas Vėberis nusprendė patikrinti, ar tai tiesa. Iš pradžių grupei studentų buvo užduotas paprastas klausimas: kas, jų manymu, geriau jaučia melą – patiklus žmogus ar šaltakraujis cinikas? Kaip ir tikėtasi, 85 procentai studentų atsakė, kad cinikai […]

Vienybė keičia pasaulį

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Žmogus on 06. Jul, 2014 | 0 Comments

Ilgai ar trumpai jis ieškojo – sutiko dar daugybę Taškų. Ir paaiškėjo, kad juos visus irgi aplankė Angelas ir kalbėjosi su jais apie Sielą. Nusprendė jie susėsti ratu, kad matytų vieni kitų veidus, ir staiga suprato, kad būtent jiems teks sukurti Sielą. Jiems buvo labai gera kartu. Nieko nereikėjo aiškinti. Niekam nekilo nereikalingų klausimų. Kartu […]

Pasitikėti ar nepasitikėti?

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Psichologija, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 05. Jul, 2014 | 0 Comments

Į šį klausimą atsakė apskritojo stalo „Kaip pasitikėti, kad nereikėtų tikrinti?“ dalyviai. Diskusijos metu paaiškėjo, kad mes dažniausiai nepasitikime žmonėmis, su kuriais bendraujame. Kas gi mums trukdo: baimė, kad žmogus nepateisins mūsų lūkesčių; žmogus gali pasinaudoti mūsų pasitikėjimu ir įskaudinti; mes žinome, kad žmonės gali apgauti ir išduoti. Vadinasi, aš pats niekuo nepasitikiu, bet labai […]

Naujasis pragmatizmas ir pasaulinės ekonomikos ateitis

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 21. Nov, 2013 | 0 Comments

Jei norime ramiai gyventi pasaulyje, harmoningai vystytis,  — o mes iš tikrųjų to norime,  — ekonominio atgimimo procese būtina sukurti naujas vertybes, neatsisakant pragmatizmo idėjos, kuri yra pagrindinis ir nepakeičiamas racionalios ūkinės veiklos bruožas. Mums reikia pradėti taikyti pragmatiškesnį požiūrį, apsaugoti daugiakultūriškumą ir tai, kas išplaukia iš vertybių sistemos, būdingos globalizacijos procesui, socialiniam susitelkimui ir […]

Kokia gėda pasitikėti kažkuo!

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Vyras ir moteris, Žmogus on 12. Oct, 2013 | 0 Comments

Kai tu vienišas – neturi, ko gėdytis… O kai tik priartėja dominantis objektas, mes tuoj pat sutvarkome savo „vitriną“. Juk kur kas svarbiau save parodyti iš geriausios pusės, kurios iš tikrųjų nėra! Nesvarbu, kad po to abu žmonės nusivils ir nustos pasitikėti vienas kitu, nes iš pat pradžių susipažino pateikdami melagingą savo įvaizdį. Mes visi […]

Pasitikėjimo krizės ekonomikoje sprendimas

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė on 09. Aug, 2013 | 0 Comments

Per visą istoriją žmonija niekada negyveno tokios glaudžios globalizacijos eroje, kaip kad mes dabar… Niekada vienos šalies ekonomika nebuvo taip stipriai priklausoma nuo kitų šalių ekonomikos, ir niekada žmonių likimas taip stipriai nepriklausė nuo kitų šalių žmonių likimų. Dabartinė krizė palietė visus ir visur. Pagrįstai žurnalistas Tomas Friedmanas įpusėjus krizei teigė, kad „laikas iš naujo […]