Gėdos kontrolė

Posted by in Gyvenimas, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 02. Aug, 2014 | 0 Comments

Gėdos jausmas visomis savo formomis reguliuoja visus mūsų veiksmus. Mes nepakankamai vertiname gėdos ir išdidumo jausmą. Gėdos jausmas pirmykštėje bendruomenėje, kai žmogus buvo visų matomas, atliko pagrindinį ir pakankamą žmogaus veiksmus kontroliuojantį vaidmenį. Visuomenei išaugus individas nebegalėjo nuolatos būti visų akyse, jo veiksmų nebekontroliavo bendruomenės priežiūra, ir individualūs interesai ėmė konfliktuoti su visuomenės gerove. Pusiausvyra […]

Kolektyvinio proto pranašumas

Posted by in Gyvenimas, Visuomenė, Žmogus on 27. Dec, 2013 | 0 Comments

Kuo toliau, tuo sunkiau mums sutarti: šeimoje, darbe, su draugais. Dar sunkiau, kai bandome rasti bendrą sprendimą kolektyve. Vis dėlto tam tikromis sąlygomis grupė, kurios dauguma narių nėra ypatingo intelekto, randa teisingesnį sprendimą nei protingiausi tos grupės nariai kiekvienas atskirai. Dėl atskirų grupės narių nuomonių sąveikos viena klaida anuliuoja kitą ir lieka teisingas sprendimas ar […]