Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 27. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Mūsų pagrindinis bendras priešas, mus skiriantis, skaidantis, supriešinantis ir uždarantis savyje egoizmas, gamtos duotas ne tam, kad mus kankintų, o kad turėtumėme valios laisvę pakilti virš jo ir vienydamiesi pažinti aukščiausią gamtos harmoniją. Mes nepajėgūs atsispirti šiam gamtos sumanymui – tai neišvengiamai įvyks, mes tik turime pasirinkimą nelaukdami […]

II dalis. Ratų metodika

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Šeima, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 13. Mar, 2017 | 0 Comments

7 skyrius. Scenarijaus paruošimas 7.4. Suplanuotų klausimų nagrinėjimas 7.4.4.1. Papildomi klausimai Nors rate visi lygūs, savaime suprantama, kad pradžioje tai nėra vidinis  dalyvių pajutimas, o tik vedančiojo keliama užduotis. Į ratą patenka  patys įvairiausi žmonės: įvairaus amžiaus, įvairių pažiūrų, statusų, religinių įsitikinimų vyrai ir moterys, o svarbiausia – skirtingų charakterių ir savybių. Todėl vedantysis turi galimybę, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 13. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Bazinė visų gamtos būtybių savybė yra noras gauti. Gauti ką? Gauti malonumą – rasti pusiausvyrą tarp poreikio ir jį tenkinančios šviesos. Visuose gamtos lygmenyse – negyvajame, augaliniame, gyvūno, išskyrus žmogaus – šiuo poreikiu naudojamasi tik tiek, kiek būtina. Kitaip sakant, iš aplinkos imama tik tiek, kad galima būtų […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 12. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Visų dabartinės krizės sferų – ekonominės, socialinės, kultūrinės, švietimo, kriminalinės, sveikatos, ekologinės – viena priežastis: „<…> žmogaus egoizmas, kuris pasireiškia santykiuose tarp valstybių, korporacijų, atskirų žmonių, taip pat visame žmonijos santykyje su gamta.“ [1] „Mes dar kartą įsitikinsime, kad egoizmas, užuot, kaip anksčiau, vedęs mus į progresą, šiandien […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Kiekvienos krizės priežastis yra jos sprendime slypintis tikslas. Kaip žmonių išsiskirstymas po pasaulį buvo sukeltas senovės Babilono visuomenės susvetimėjimo, susipriešinimo, išaugusio egoizmo krizės, kaip mašinų gamyba pareikalavo darbo jėgos krizės, kaip informacinės technologijos pareikalavo ekonominės stagnacijos krizės, taip integralaus pasaulio epocha sukelia sisteminę krizę, reikalaudama iš žmogaus imti […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 10. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Dabartinės visuotinės globalios krizės pagrindinė priežastis – mūsų individualistinės pasaulėžiūros ir jos diktuojamų egoistinių tarpusavio santykių neatitikimas integralios gamtos keliamų reikalavimų. Visa gamta, visi jos lygmenys – negyvasis, augalinis, gyvūno, išskyrus žmogaus – veikia pagal integralius gamtos sąveikos principus. Problema ta, kad žmogus, būdamas integralia šios sistemos dalimi, […]

II dalis. Ratų metodika

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Šeima, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 09. Mar, 2017 | 0 Comments

7 skyrius. Scenarijaus paruošimas 7.4. Suplanuotų klausimų nagrinėjimas 7.4.3. Induktyvus kelias.   Induktyvus kelias – kai einama nuo visumos prie detalių – parankus tada, kai problema nepakankamai aiški, nevienareikšmė,  įvairiapusė, skirtingiems auditorijos dalyviams gali atrodyti skirtingai. Šis kelias tinka B ir C tipo temoms  – įvykiai ir asmeninės žmonių problemos. 1 klausimas: iš karto įtraukiami dalyviai su […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.18.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 09. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Visų išvardytų krizių ir problemų vardiklis tas pats – žmogaus egoistinė pasaulėžiūra, tarpusavio santykių destrukcija, didėjantis visuomenės susvetimėjimas. Todėl naivu tikėtis, kad galima kažką taisyti atskirose srityse, kaip ir išbertą kūną gydyti atskirose kūno vietose. Priežastis viena – egoistinės pasaulėžiūros diktuojami savanaudiški žmonių tarpusavio santykiai, neatitinkantys integralios gamtos […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.17.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Švietimo sistemos krizė. Dabartinę švietimo krizę gerai iliustruoja profesoriaus Michail Kazinik žodžiai: „Šiandien prasidėjo pati didžiausia per pastaruosius šimtmečius švietimo krizė. Viskas, kas buvo saugoma, perduodama iš vienos epochos į kitą, viskas, kuo taip didžiavosi švietimo sistema, staiga tapo absurdiška, senamadiška, neveiksminga. Ši situacija reikalauja peržiūrėti daugelį dėstymo […]

II dalis. Ratų metodika

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Šeima, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 06. Mar, 2017 | 0 Comments

7 skyrius. Scenarijaus paruošimas 7.4. Suplanuotų klausimų nagrinėjimas 7.4.2. Deduktyvus kelias. Dažnai kyla  klausimas  kokiu keliu eiti: nuo visumos prie detalių ar atvirkščiai? Yra  du galimi keliai – deduktyvus  ir induktyvus: Deduktyvus kelias, kai  einama nuo  visumos prie detalių,  yra parankus  tais atvejais,  jei problema visiškai aiški visiems, turi bendrą charakterį didžiajai auditorijos daliai (jos nereikia  išryškinti).  […]