Gamtos dualumas

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 03. May, 2017 | 0 Comments

Fizikoje yra daugybė pavyzdžių, kad mūsų realybė duali. Vienas jų – materijos dalinimas į materialias ir energetines daleles. Kitaip sakant, –  į fermionus ir bozonus. Mūsų pasaulyje visi objektai ir reiškiniai yra binariai arba dualūs. Kokį fenomeną bepaimsime, jame būtinai veikia dvi jėgos. Visos fizikos nagrinėjamos sistemos yra arba visiškoje pusiausvyroje, arba jos siekia , […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodika kitų grupinių metodikų kontekste (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 21. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Labiau pagarsėjęs yra visuomenės patalkos (crowdsourcing) metodas (crowd – „minia“, sourcing – „resursų panaudojimas“), kurio kūrėju laikomas Jeff Howe. Visuomenės patalkos metodo esmė – tam tikras savo funkcijas bendrovė perleidžia išorėje esantiems savanoriams. Vienas pirmųjų ir ryškiausių šio metodo panaudojimo pavyzdžių yra Oksfordo anglų kalbos žodyno sudarymas. Leidykla […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodika kitų grupinių metodikų kontekste (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 16. Apr, 2017 | 2 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Pastaruoju metu pasaulyje vis labiau domimasi kolektyvinėms žmonių bendravimo metodikoms, susijusioms su kolektyvine išmintimi, kolektyvine emocija. Mokslininkai vis dažniau bando pažvelgti į visus pasaulyje vykstančiu reiškinius per subtilesniame lygmenyje esantį visuotiną sisteminį tinklą, kurio dalelėmis esame ir mes, mūsų norai. Harvardo universiteto mokslininkas Nicholas Christakis ir Kalifornijos San […]

Gyventi ir mėgautis

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Apr, 2017 | 0 Comments

Maksimalus malonumas minimaliomis sąnaudomis Turbūt kartais kiekvienam žmogui kyla klausimas, kokia jėga judina Visatą, kas verčia ją visą judėti, keistis? Pasaulyje egzistuoja tik dvi jėgos. Viena iš jų – tai noro jausti malonumą, gyvenimo pilnatvę jėga. Ji būdinga kiekvienam kūriniui, pradedant mažiausia atomo dalele, bet kuriai molekulei, visiems mūsų pasaulio objektams: negyvojoje gamtoje, augalijoje, gyvūnijoje, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralus ugdymas (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Šeima, Visuomenė, Žmogus on 05. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Kaip turi vykti ugdymo procesas, kartoms sąveikaujant keturiais vienas kitą papildančiais etapais pagal keturis gamtos ciklus ir juos vienijančią priežastį, labai tiksliai savo knygoje „Begalinės grandinės grandis“ yra aprašęs pedagogikos mokslų daktaras, Rusijos švietimo mokslo akademijos akademikas, profesorius, kolektyvinio kūrybinio ugdymo kūrėjas Igor Ivanov: Pirmasis (parengiamasis) ugdomojo proceso […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralus ugdymas (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Šeima, Visuomenė, Žmogus on 04. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Harvardo universitete buvo atliktas ilgametis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kas iš tikro žmogui suteikia laimės. Tyrimas truko 77 metus, per tą laiką pasikeitė 4 tyrimo vadovai, o dabartinis yra profesorius Robert Waldinger. Tyrime iš viso dalyvavo 724 vyrai, iš jų 60 iki šiol yra gyvi ir toliau dalyvauja […]

Žemė – gyvas organizmas

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 02. Apr, 2017 | 0 Comments

Laikas jau kitaip suprasti gyvojo organizmo sąvoką, kuri suformuluota remiantis vien tik žmogaus psichologija. Kol kas mes gyvąja gamta, o juo labiau protinga, laikėme tik tas organizuotos materijos formas, kurios savo savybėmis panašios į žmonių ir gyvūnijos pasaulius. Gamtos objektų, kurie žymiai skiriasi savo dydžiu, energijos vartojimu, gyvenimo trukme, apykaitos procesų greičiu, „gyvai ir protingai“ […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (6)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 30. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Suprasdami integralios visuomenės kūrimo būtinybę, turime pasirūpinti tuo, kad vaikai, suaugusieji, mokytojai, taikant specialiai tam sukurtus metodus galėtų patys pajusti Gamtos altruizmo, susiliejimo su ja teikiamą malonumą. Tada žmonės patys panorės organizuoti savo gyvenimą pagal jos aukščiausią principą – meilę artimui – ir tai priimti kaip pagrindinį gyvenimo […]

Žmonijos istorija, kuri yra manyje

Posted by in Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 28. Mar, 2017 | 0 Comments

Senovės civilizacijos ir žmonijos istorija nuo seno žadina žmonių vaizduotę. Žmogus intuityviai tikisi rasti po laiko uždanga slypinčią paslaptį, kuri patvirtintų spėjamą jo didžią paskirtį ir didžiųjų praeities įvykių prasmę. Buvo laikotarpis, kai kino teatro bei televizorių ekranų nepalikdavo kino juostos apie rastą arba išrastą laiko mašiną. Fantastiniai pasakojimai apie laiko mašiną ir galimybę pakeisti […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (5)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 28. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Integralią visuomenę reikia pradėti kurti metodiškai ir pamažu, ne per prievartą, o per visuomenės sąmoningumo ugdymą švietimo sistemoje, informacijos apie žmogaus prigimti ir jos keliamas problemas sklaidą žiniasklaidoje, integralaus visuomenės ugdymo metodo populiarinimą mokyklose, universitetuose, darbovietėse. Istorija, komunistinių ir fašistinių režimų pavyzdžiais, jau parodė, kad diktatu iš aukščiau, […]