Visatos vaikai (2)

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 28. Nov, 2014 | 0 Comments

Pažinimo ribotumas Negalime sakyti, kad žmogus pažino save, ką ir kalbėti apie visą žmoniją apskritai. Dėl to negalime pažinti ir šio pasaulio – juk jis sudarytas iš visų gamtos lygmenų: negyvojo, augalinio, gyvūninio ir žmogaus. Negalime, visų pirma, dėl to, kad nepažįstame savęs. Tenka pripažinti, kad net psichologija nėra mokslas tikrąja šio žodžio prasme. Žmogaus […]

Autoritarinė meilės valdžia

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 28. Oct, 2013 | 0 Comments

Kai blogis tampa kasdienybe, jis nustoja atrodyti kaip blogis. Jo baisi esmė tampa nebaisi ir su tuo jau galima gyventi. Galima iš jo juoktis, nes to, iš ko juokiamasi, nevertiname kaip blogio. Baisi diktatoriaus valdžia yra grėsminga pasauliui. Nužudytų žmonių skaičius – tam tikras blogio valdžios koeficientas. Tik jei tas skaičius nedaro įspūdžio savo didybe, […]