Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 22. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Žinoma, nors mūsų valstybė maža, turinti mažai žemės turtų, mažą teritoriją, nedidelę pramonę, mes turime labai gerą potencialą ir sąlygas imtis iniciatyvos kurti ir taikyti integralios visuomenės ugdymo metodą, ugdyti jo specialistus, savo pavyzdžiu žadinti iniciatyvą kitų šalių švietimo sistemose ir pamažu su jomis vienytis. Būtent dėl to, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralios visuomenės kūrimo būtinybė (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 21. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Matydami tokį pasaulį, koks yra dabar, suprantame, kad, jeigu nieko nedarysime, nekeisime savo pasaulėžiūros ir elgesio su aplinka ir aplinkiniais, jei nepripažinsime mumyse augančio nepažaboto egoizmo grėsmės,  neimsime jo ištaisymo metodikos, tai po savęs, geriausiu atveju, kitoms kartoms paliksime griuvėsių krūvą, jeigu iš viso nesusinaikinsime. Todėl dabar, kai […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (5)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 17. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Pats noras gauti nėra nei blogas, nei geras – tai esminė materijos prigimtis. Viską lemia ketinimas. Prigimtinis mūsų ketinimas yra noras gauti sau, savo naudai. Su šiuo ketinimu mes ne tik mėgaujamės tuo, ką turime, bet ir tuo, ko neturi kiti. Su šiuo ketinimu siekiame naudos sau, nepaisydami, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (4)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 16. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Maždaug prieš 10–12 tūkstančių metų prasidėjo vadinamoji žemės ūkio, arba neolitinė revoliucija – žmonės išmoko užsiauginti žemės produktus. „Žemės ūkio revoliucija atvėrė kelią įvairiausių poreikių, o kartu ir egoizmo, vystymuisi. Tačiau tam visų pirma reikėjo sukurti tvirtą materialinę bazę. Todėl neatsitiktinai būtent turto siekis neolito epochoje, ypatingai Senajame […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 15. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Žmogaus egoizmas alkanas visada. Jis tenkinasi ne tik tuo, ką turi, bet ir ko neturi kiti. Labai taikliai apie egoizmo grimasas dabartiniame pasaulyje yra pasakęs profesorius Tim Džekson: „Vartotojiška pasaulio ekonomika – tai istorija apie žmones, įtikintus leisti pinigus, kurių neturi, daiktams, kurie jiems nereikalingi, kad padarytų trumpą […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 14. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Mokslui žinoma, kad kiekviena negyvosios, augalinės, gyvūninės gamtos rūšis turi griežtai apibrėžtus savo norus, kurie nesikeičia. Lygiai taip pat, kaip negyvojo lygmens atstovas negali įgyti aukštesnio hierarchinio lygmens norų (akmuo negali tapti augalu ar gyvūnu, augalas – gyvūnu, o gyvūnas – žmogumi) lygiai taip pat, netgi būdama tame […]

II dalis. Ratų metodika

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Šeima, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 13. Mar, 2017 | 0 Comments

7 skyrius. Scenarijaus paruošimas 7.4. Suplanuotų klausimų nagrinėjimas 7.4.4.1. Papildomi klausimai Nors rate visi lygūs, savaime suprantama, kad pradžioje tai nėra vidinis  dalyvių pajutimas, o tik vedančiojo keliama užduotis. Į ratą patenka  patys įvairiausi žmonės: įvairaus amžiaus, įvairių pažiūrų, statusų, religinių įsitikinimų vyrai ir moterys, o svarbiausia – skirtingų charakterių ir savybių. Todėl vedantysis turi galimybę, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Žmogaus egoizmo ypatumas (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 13. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Bazinė visų gamtos būtybių savybė yra noras gauti. Gauti ką? Gauti malonumą – rasti pusiausvyrą tarp poreikio ir jį tenkinančios šviesos. Visuose gamtos lygmenyse – negyvajame, augaliniame, gyvūno, išskyrus žmogaus – šiuo poreikiu naudojamasi tik tiek, kiek būtina. Kitaip sakant, iš aplinkos imama tik tiek, kad galima būtų […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (3)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 12. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Visų dabartinės krizės sferų – ekonominės, socialinės, kultūrinės, švietimo, kriminalinės, sveikatos, ekologinės – viena priežastis: „<…> žmogaus egoizmas, kuris pasireiškia santykiuose tarp valstybių, korporacijų, atskirų žmonių, taip pat visame žmonijos santykyje su gamta.“ [1] „Mes dar kartą įsitikinsime, kad egoizmas, užuot, kaip anksčiau, vedęs mus į progresą, šiandien […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės pagrindinė priežastis (2)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Mar, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Kiekvienos krizės priežastis yra jos sprendime slypintis tikslas. Kaip žmonių išsiskirstymas po pasaulį buvo sukeltas senovės Babilono visuomenės susvetimėjimo, susipriešinimo, išaugusio egoizmo krizės, kaip mašinų gamyba pareikalavo darbo jėgos krizės, kaip informacinės technologijos pareikalavo ekonominės stagnacijos krizės, taip integralaus pasaulio epocha sukelia sisteminę krizę, reikalaudama iš žmogaus imti […]