1 Comment to “Nekirsk šakos ant kurios sėdi”

  1. Ką gali 1?

    Oct 14th, 2011

    Ką gi reiškia mano vieno pastangos??? Ką aš vienas galiu padaryt???


Leave a Reply