1 Comment to “Egocentrizmas”

  1. Mėnulis

    Feb 3rd, 2012

    Egocentriškumas visuomenėje pradeda kisti-pradeda naujėti ir keistis, kaip suprantamai jaučiamąsi kitimas,atpažįstamai naujo pasaulio kūrimosi laikmetije, kaip pasaulis darosi globalus ir integralus, taip ir žmonės pradedame tame keistis, pradedame daugiau tame mokytis ir suprasti, kaip tapti mums visiems intgraliais globaliniame pasaulije.Randasi daugiau ta tema paskaitų, knygų ir visokių tame žinių, kame ir mokomės visi, ir tik sekmės mums visiems į tai,tegul pasaulis sušvinta naujų idėjų skleidimęsi, beišnykstančiam ” egocentriškumui”.


Leave a Reply