Mintis

Pasaulis, kuriame šiandien gyvename, – globalus, integralus. Tai reiškia, kad visos jo dalys visiškai tarpusavyje susijusios, ir kiekviena jo dalis lemia visų likimą. Tokiu jis pasirodė progreso dėka. Nuo šio momento nėra vietos vaidams tarp pasaulio dalių, nes viskas, kas prieštarauja integracijai –  prieštarauja progresui, evoliucijai, gamtos dėsniui. Absoliutų viso pasaulio dalių ryšį mes turime suvokti kaip faktą.


Žmogus, kuris teisingai įsijungs į integracijos procesą – laimės. Jis ne tik bus gerai išauklėtas, jis turės būtinus išgyvenimui įgūdžius. Nes išgyvens ne stipriausias – nebus ko atimti vienam iš kito. Išgyvens tik tas, kuris prisitaikys, supras, kad integracija, tarpusavio ryšys, tarpusavio laidavimas, susivienijimas – tai gamtos šauksmas. O gamtos tikslas – atvesti žmoniją iki savo lygmens – harmonijos ir tobulumo.

Mes