Tariama ir tikra laisvė

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 16. Apr, 2017 | 0 Comments

Sukaustyti tariama laisve „Iškalta ant priesakų plokščių. Skaityk ne „iškalta“ („harut“), o „laisvė“ („herut“), tai reiškia – „išsivadavo nuo mirties angelo.“ Baal Sulam Per amžius laisvės klausimas neduoda ramybės visai žmonijai. Laisvė – kažkokia beformė, visiškai nereali, netikra, neapčiuopiama sąvoka, egzistuojanti mūsų fantazijose. Tai, ką žmonės laiko laisve, kyla iš nesupratimo, kur jie egzistuoja. Mes […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Ratų metodika kitų grupinių metodikų kontekste (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Visuomenė, Žmogus on 16. Apr, 2017 | 2 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Pastaruoju metu pasaulyje vis labiau domimasi kolektyvinėms žmonių bendravimo metodikoms, susijusioms su kolektyvine išmintimi, kolektyvine emocija. Mokslininkai vis dažniau bando pažvelgti į visus pasaulyje vykstančiu reiškinius per subtilesniame lygmenyje esantį visuotiną sisteminį tinklą, kurio dalelėmis esame ir mes, mūsų norai. Harvardo universiteto mokslininkas Nicholas Christakis ir Kalifornijos San […]