Žemė – gyvas organizmas

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 02. Apr, 2017 | 0 Comments

Laikas jau kitaip suprasti gyvojo organizmo sąvoką, kuri suformuluota remiantis vien tik žmogaus psichologija. Kol kas mes gyvąja gamta, o juo labiau protinga, laikėme tik tas organizuotos materijos formas, kurios savo savybėmis panašios į žmonių ir gyvūnijos pasaulius. Gamtos objektų, kurie žymiai skiriasi savo dydžiu, energijos vartojimu, gyvenimo trukme, apykaitos procesų greičiu, „gyvai ir protingai“ […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Integralus ugdymas (1)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 02. Apr, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Ugdymas gali būti apibrėžiamas kaip socialinis reiškinys, kuriantis  ir formuojantis žmogų kaip asmenybę, jam bendraujant ir sąveikauja su aplinka, iš kurios jis perima joje puoselėjamas vertybes. Galima rasti daug skirtingų ugdymo sąvokos apibrėžimų. Kadangi ugdymo tyrinėtojai laikosi skirtingų filosofinių, psichologinių, sociokultūrinių koncepcijų, tai procesą traktuoja skirtingai, todėl ir pati sąvoka gali […]