Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.11.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 12. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Valstybių krizė. Valstybės nebesugeba užtikrinti savo piliečiams socialinių garantijų ir apginti jų nuo globalių rizikos faktorių ir pavojų. Dėl to mažėja žmonių pasitikėjimas savo valdžia. Netgi Vakarų valstybėse, kuriose yra senos demokratinės tradicijos, mažai žmonių tebetiki, kad valdžia iš tikro rūpinasi jų gerove ir vykdo tautos valią. Vincas […]