Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.12.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 28. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Narkomanijos, nusikalstamumo augimas. Nusikalstamumas pasaulyje su kiekvienais metais auga. Pradedant nuo 9-ojo dešimtmečio, kasmet jis išauga 5 proc. 1974 m. sąmoningų žmogžudysčių pasaulyje koeficientas buvo 2,85 žmogžudystės 100 tūkstančių žmonių. 1993 m. sąmoningų žmogžudysčių koeficientas pakilo iki 3,85. Dar po dviejų dešimtmečių, 2012 m., pasaulyje 100 tūkstančių žmonių […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.11.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 12. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Valstybių krizė. Valstybės nebesugeba užtikrinti savo piliečiams socialinių garantijų ir apginti jų nuo globalių rizikos faktorių ir pavojų. Dėl to mažėja žmonių pasitikėjimas savo valdžia. Netgi Vakarų valstybėse, kuriose yra senos demokratinės tradicijos, mažai žmonių tebetiki, kad valdžia iš tikro rūpinasi jų gerove ir vykdo tautos valią. Vincas […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.10.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Produktų trūkumas. Leidinio “Independent” duomenimis, pasaulyje 25 proc. vaikų  alksta, 300 vaikų kiekvieną valandą miršta iš bado. 170 milijonų vaikų iki 5 metų mažiaus – Pakistane, Bangladeše, Indijoje, Peru, Nigerijoje – dėl maisto trūkumo negali normaliai vystytis. Kas šeštas iš tėvų pasaulyje negali nupirkti reikiamo kiekio mėsos, pieno, […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.9.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 10. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Netolygi ekonominė raida. Dabartinis pasaulis padalytas į dvi nelygias dalis – į “turtingą Šiaurę“ ir “neturtingus Pietus“, į „auksinį“ ir „vargšų“ milijardus. Beveik 3 milijardai žmonių (kone pusė Žemės gyventojų) gyvena neturtingai arba skursta. Pavyzdžiui, Bolivijoje žemiau skurdo ribos atsidūrę 62 proc. gyventojų, o Nikaragvoje ir Hondūre – […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.8.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 09. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Nedarbas pasaulyje yra tapęs socialinio gyvenimo norma ir eksponentiškai auga. „Nors vyriausybės energingai deda pastangas, užimtumo krizė nemažėja, ir kas trečias pasaulio darbuotojas – beveik 1,1 milijardo žmonių – arba neturi darbo, arba gyvena skurde.“ Per artimiausią dešimtmetį yra būtina sukurti 600 milijonų darbo vietų, tačiau pastebimo situacijos […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.7.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Ekonomikos kriminalizacija. Tarptautiniai kriminaliniai karteliai turtėja ir stiprėja, jų veiklos tinklai tampa vis galingesni ir auga labai dideliais tempais. Prekyba žmonėmis, ginklais ir narkotikais, komercinis terorizmas, slaptas toksinių atliekų laidojimas, kompiuterinės machinacijos – visa tai ypatingai pavojinga, daro didžiulę žalą žmonėms, o nusikaltėlių karteliams duoda milžiniškus pelnus. Vincas […]

I dalis. Ratų metodika

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Ratų metodika, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Feb, 2017 | 0 Comments

7 skyrius. Scenarijaus paruošimas 7.4. Suplanuotų klausimų nagrinėjimas 7.4.1. Pagrindiniai klausimai Klausimai, kuriuos vedantysis kelia dalyviams, – scenarijaus pagrindas. Jais remiasi aptarimo eiga, nuo jų  daug kuo priklauso išvados ir sprendimai ratuose. Visi klausimai ratuose skirti sukurti šiltą vienybės atmosferą aptarimo metu  ir integralaus atsakymo radimui. Būna atvejų, kai sprendimas arba suvokimas ateina jau po […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.6.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Pasaulinės ekonomikos nestabilumas. Pastaruoju metu vis dažniau įvyksta pasaulinių rinkų griūtis, aštrios finansinės ekonominės krizės, kuriuos suduoda smarkius smūgius ne tik neturtingoms, bet ir išsivysčiusioms, turtingoms valstybėms. Vincas Andriušis

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.5.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 08. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Tarptautinis terorizmas. Nuo šio globalaus pavojaus nėra apsaugota nė viena pasaulio valstybė, net galingiausios, gerai apsiginklavusios valstybės. Niekas nežino, kada ir kur bus suduotas smūgis. Tarptautinis terorizmas ir nusikalstamumas virsta ypatingos rūšies pasauliniu karu. Fronto linijos čia nėra, nei vienas iš priešininkų nėra matomas. Visi naujausi technikos pasiekimai […]

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.4.)

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Integralus ugdymas, Krizė, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 06. Feb, 2017 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d. Atominio ginklo ir kitų masinio naikinimo ginklų paplitimas. Šiuo metu apie 30 šalių (nekalbant apie atomines valstybes) turi technines galimybes sukurti atominę bombą. Šitas skaičius greičiausiai didės. Be to, atominis ginklas gali atsidurti teroristų arba pasaulinių kriminalinių struktūrų rankose, kurių veiksmų neįmanoma kontroliuoti. Vincas Andriušis Bus daugiau