Pasakėčia apie ridiką

Posted by in Įvairios on 14. Feb, 2016 | 0 Comments

Gimęs ridike kirminas Tūno ten ir galvoja, Jog visas pasaulis Toks pat kartus, Toks pat tamsus, Toks pat mažas, Kaip ir ridikas, Kuriame jis gimė.   Tačiau tą akimirką, kai pragraužęs žievę Ir žvilgtelėjęs laukan, Jis stebėdamasis taria: „Aš maniau, kad visas pasaulis Toks pat mažytis, kaip ir ridikas, kuriame gimiau, Bet dabar priešais save […]

Ką duoda ratas? (1) (ASM)

Posted by in Įvairios on 13. Feb, 2016 | 0 Comments

I dalis. Ratų metodika 4 skyrius. Ratų metodikos privalumai 4.5. Ką duoda ratas? (1) Ratas leidžia žmogui pakeisti sprendimą, kuris prieš tai kilo ji galvoje, padeda žmogui pamirši tai, apie ką galvojo, netgi ištrina formuluotes. Ratas padeda rasti problemos šaknį ir pakeisti ją. Pavyzdžiui, aš galvojau, jog problema yra ta, kad neturiu pinigų kailiniams, o […]

Žvilgsnis į augančią kartą (4)

Posted by in Įvairios on 12. Feb, 2016 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia – Pradžia http://www.mintis.info/zvilgsnis-i-augancia-karta-1/ Mūsų vaikams ankšti senojo pasaulio drabužėliai Kodėl jaunoji karta tokia problemiška? Todėl, kad mes turime pakilti į kitą žmonijos vystymosi pakopą. Tiesą sakant, net jeigu tėvai, valstybė, JTO, JUNESKO ims kurti auklėjimo programą, iš to nieko gero neišeis. Turime suprasti, kad kita karta privalo būti kitoje vystymosi pakopoje. Tai nereiškia būti […]

Kokių rezultatų galime pasiekti (ASM)

Posted by in Įvairios on 11. Feb, 2016 | 0 Comments

I dalis. Ratų metodika 4 skyrius. Ratų metodikos privalumai 4.4. Kokių rezultatų galime pasiekti Dabar pakalbėsime apie galimybę ratuose išspręsti konkrečias mūsų problemas. Kokių rezultatų galime pasiekti? Kiekvienas žmogus randa sau tinkamą sprendimą bendroje visumoje. Visi susirinkusieji bendrai randa vieną ar kelis konkrečios užduoties ar situacijos sprendimus. Bendri aptarimai suniveliuoja problemas. Išsakius įvairias mintis, nuomones, […]

Mirtis šiuolaikinio mokslo požiūriu yra iliuzija (2)

Posted by in Įvairios on 10. Feb, 2016 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia – http://www.mintis.info/mirtis-siuolaikinio-mokslo-poziuriu-yra-iliuzija-1 Šiuolaikinis žmogus yra išauklėtas „vulgaraus materializmo“. Tradicinės europietiškos mokyklos mokslinės-filosofinės minties vienpusiškumas ir technologijų diegimo pasiekimai „užkonservavo“ žmogaus įsitikinimus tuo, kad „pasaulis egzistuoja objektyviai, nepriklausomai nuo stebėtojo“. Tačiau patys moderniausi tyrimai ir eksperimentai įrodo, kad iš tikrųjų viskas yra būtent atvirkščiai. Klasikinis požiūris, kad „Mūsų gyvenimas – tai tik aktyvi angliavandenių […]

Ratas užkrečia (ASM)

Posted by in Įvairios on 09. Feb, 2016 | 0 Comments

I dalis. Ratų metodika 4 skyrius. Ratų metodikos privalumai 4.3. Ratas užkrečia Dar vienas nuostabus efektas – ratas užkrečia. Įkvepia pozityviam, aktyviam gyvenimui. Daugelis iš praktikuojančiųjų ratų metodiką prisipažįsta, kad pozityvūs ryšiai, susivienijimas su kitais žmonėmis ir net su visa visuomene tampa vertybe, kuri keičia požiūrį į gyvenimą ir kartu jo kokybę. Daugeliui tai padeda […]

Mirtis šiuolaikinio mokslo požiūriu yra iliuzija (1)

Posted by in Įvairios on 08. Feb, 2016 | 0 Comments

Šiuolaikinis mokslas prieina prie išvados, kad žmogaus gyvenimas ir mirtis yra visai ne tai, kuo žmogus įsitikinęs. Tai netelpa į banalius žmogaus supratimo rėmus apie dalykus ir yra susiję ne su „objektyviais fenomenais“, o su subjektyviu žmogaus suvokimu – jo psichologiniais štampais. „Gyvenimas – tai nuotykis, kuris yra virš mūsų įprasto linijinio mąstymo! Jis yra […]

Kaip metodika keičia žmogų (ASM)

Posted by in Įvairios on 06. Feb, 2016 | 0 Comments

I dalis. Ratų metodika 4 skyrius. Ratų metodikos privalumai 4.2. Kaip metodika keičia žmogų Ugdydamas įgūdžius ratuose ir juos taikydamas žmogus keičiasi ir kasdieniame gyvenime: pamažu kinta mąstymas, vertybių skalė, kitų žmonių vertinimo pozicija, požiūris į daugelį dalykų, elgesio motyvai bei patys poelgiai. Žmogus ima kitaip formuoti savo santykius su aplinkiniais darbe ir šeimoje. Elgsenos […]

Žvilgsnis į augančią kartą (3)

Posted by in Įvairios on 05. Feb, 2016 | 0 Comments

Tęsinys. Pradžia http://www.mintis.info/zvilgsnis-i-augancia-karta-1/ Viena kregždutė pavasario neatneša Aišku, yra tėvų, kuriems rūpi jų vaikai ir norėtų ką nors daryti, bet nežino kaip. Aš negaliu ko nors patarti kiekvienu atskiru atveju, nes kiekvienas žmogus priklauso nuo visų kitų. Neįmanoma jo atskirti nuo kitų. Žmogus – tai visuomenės, jį supančios aplinkos, net jeigu ji dirbtina, produktas. Problema ta, […]

Metodikos privalumai (ASM)

Posted by in Įvairios on 04. Feb, 2016 | 0 Comments

I dalis. Ratų metodika 4 skyrius. Ratų metodikos privalumai 4.1. Metodikos privalumai. Nežiūrint to, kad metodika padeda sėkmingai rasti idėjas ir sprendimus, prie jos ryškiausių privalumų galima priskirti ratų dalyvių klausymo, identifikacijos bei integracijos įgūdžių vystymą. Žiūrint plačiau, aptarimų ratuose, organizuotuose pagal knygoje pateiktas ratų metodikos taisykles, pagalba dalyviai turi galimybę: Išmokti žiūrėti į dalykus […]