Žaidimas – naujos realybės kūrimas

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 16. Jan, 2016 | 0 Comments

     Mes visada žaidžiame tas formas, kurias matome savo kasdienybėje. Ar gali žmogus integraliame pasaulyje pakilti virš savęs, savo ego, virš kultūros ir visuomenės, kurioje gyvena, vertybių ir išsiveržti iš įprastų gyvenimo suvokimo rėmų? Antropologai žmogų mato kaip tam tikrą kultūros ir visuomenės darinį, tam tikrų kultūrinių standartų kvintesenciją, kurią kiekvienas individas savo elgesiu, nuostatomis bei vertybine […]