Egoizmas ir malonumas – du nesuderinami dalykai

Posted by in Įvairios on 09. Dec, 2015 | 0 Comments

Neįmanoma pasitenkinti egoistiškai. Tuo momentu, kai malonumą kurianti šviesa būna pasiruošusi patekti į norą, mes jaučiame tik trumpą jos prisilietimo akimirką, ir noras tučtuojau užgęsta. Mažuose malonumuose ne taip stipriai, ne itin aiškiai jaučiame, kad malonumo šaltiniui prisilietus prie noro, jie iš karto vienas kitą anuliuoja, ir abu išnyksta, įvyksta anihiliacija*. Tačiau dideliuose noruose, kurių […]