“Minios išminties“ sąlygos

Posted by in Įvairios on 24. Oct, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 4 skyrius. Kiti šaltiniai apie kolektyvinį protą, vienybę ir tarpusavio ryšį 4.11 4. „Minios išminties“ sąlygos – Nuomonių įvairovė – Nepriklausoma (individuali) dalyvių nuomonė – Decentralizacija (galimybė remtis lokaliais duomenimis) – Agregacija – individualių nuomonių jungimosi į kolektyvinę veikiantis mechanizmas