4.5. Visuomenės patalka (ASM)

Posted by in Įvairios on 15. Aug, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 4 skyrius. Kiti šaltiniai apie kolektyvinį protą, vienybę ir tarpusavio ryšį 4.5. Visuomenės patalka. Kolektyvinis protas kaip sėkmingos veiklos vystymo instrumentas. „Esant pakankamam skaičiui akių visos klaidos pasirodo mažos.“ Visuomenės patalka – kreipimasis pagalbos į išorinius šaltinius. Visuomenės patalkos sąvoką (angl. crowdsourcing, crowd – minia, sourcing – išteklių panaudojimas) 2006 […]