PAAUGLIAMS REIKIA MŪSŲ PASITIKĖJIMO

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 26. Jul, 2015 | 0 Comments

Dar garsusis XX a. pradžios ukrainiečių pedagogas Antonas Makarenka, gavęs leidimą įkurti darbo koloniją benamiams vaikams su kriminaline praeitimi, ne kartą pabrėžė, kad pasitikėjimo paaugliais klausimas yra vienas svarbiausių auklėjimo procese – pasitikėjimo trūkumą jaunuoliai išgyvena ypač skausmingai. Šio išgyvenimo pasekmė – „karas“ su pedagogais. O paaugliams parodyto pasitikėjimo galia yra neįtikėtina – net ir […]