4.1. Susieti vienu tinklu (ASM)

Posted by in Įvairios on 23. Jul, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 4 skyrius. Kiti šaltiniai apie kolektyvinį protą, vienybę, tarpusavio ryšį 4.1. Susieti vienu tinklu „Būdami socialinio tinklo dalimi, mes išeiname už savojo „aš“ ribų – nesvarbu, gerai tai ar blogai, – ir tampame vienos didžiulės visumos dalimi. Esame susieti viena grandine.“ Nikolas Kristakis, Džeimsas Fauleris Nikolas Kristakis (Nicholas Christakis) ir […]