Minties jėgos įtaka gamtos programai

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 31. Jul, 2015 | 0 Comments

„Noras svarbu, bet jo kryptis – visų svarbiausia“ Moksle, nagrinėdami bet kokį procesą, mes paprastai apsiribojame sistema su dviem sąveikaujančiais nariais: kinetinė ir potencinė energija, elektrinis ir magnetinis laukai ir panašiai. Paimkime du pagrindinius žmogaus veiklą lemiančius narius – norą ir mintį. Mokslo pasaulyje yra gana plačiai paplitusi nuomonė, kad žmogus yra biorobotas, kurio gyvenimas […]

Kaip įprotį paversti meile

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Meilė, Šeima, Vyras ir moteris, Žmogus on 29. Jul, 2015 | 0 Comments

Dažnai mes pykstame ant savo artimųjų, tėvų, vaikų, sutuoktinių, kai jie neatlieka mūsų prašymų. Pražūtingas įprotis. Mes automatiškai pradedame kelti balsą, kad kiti mus išgirstų. O po to mumyse pradeda kauptis šis susierzinimas, jis verčia mus sekantį kartą suirzti dar labiau, iki pasibjaurėjimo artimaisiais jausmo. Ir mes esame priversti bėgti tuo uždaru voverės ratu jausdami, […]

Tariama ir tikra laisvė (6)

Posted by in Įvairios on 27. Jul, 2015 | 0 Comments

Tikroji laisvė Tęsinys. Ankstesnis – http://www.mintis.info/tariama-ir-tikra-laisve-5 Būtent išėjimas iš savęs, iš savojo ego valdžios, meilė kitiems ir yra tikroji laisvė. Pakildamas virš savęs ir pereidamas į meilės kitiems sferą aš nepersikūniju į kitą, ir vietoje mano egoizmo manęs nepavergia kitas žmogus. Išeidamas iš savęs aš pakylu, atskleidžiu kitą egzistavimo lygmenį ir išsivaduoju iš savojo ego […]

PAAUGLIAMS REIKIA MŪSŲ PASITIKĖJIMO

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 26. Jul, 2015 | 0 Comments

Dar garsusis XX a. pradžios ukrainiečių pedagogas Antonas Makarenka, gavęs leidimą įkurti darbo koloniją benamiams vaikams su kriminaline praeitimi, ne kartą pabrėžė, kad pasitikėjimo paaugliais klausimas yra vienas svarbiausių auklėjimo procese – pasitikėjimo trūkumą jaunuoliai išgyvena ypač skausmingai. Šio išgyvenimo pasekmė – „karas“ su pedagogais. O paaugliams parodyto pasitikėjimo galia yra neįtikėtina – net ir […]

4.3. Trys įtakos žingsniai (ASM)

Posted by in Įvairios on 25. Jul, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 4 skyrius. Kiti šaltiniai apie kolektyvinį protą, vienybę, tarpusavio ryšį  4.3. Trys įtakos žingsniai Kristakis ir D. Fauleris savo knygoje teigia, kad įtaka socialiniuose tinkluose nuslopsta, tarytum banga, ir visiškai išnyksta po trečiojo ryšio žingsnio – vadinasi baigiasi ties mūsų draugų draugų draugais. Autoriai mano, kad žmonija pradžioje vystėsi mažose […]

Tariama ir tikra laisvė (5)

Posted by in Įvairios on 24. Jul, 2015 | 0 Comments

Problemos sprendimo paieškos Tęsinys. Ankstesnis – http://www.mintis.info/tariama-ir-tikra-laisve-4 Matyt, visi vaikystėje turėjome savų uždaro pasaulio vaizdinių. Pavyzdžiui, pasaulis – tai puodas, dangus – dangtis, o aš stoviu to puodo dugne arba panašiai. pasakojimai apie tai, kad Žemės rutulys apskritas ir didelis, nublėsdavo prieš šį vidinį uždaro pasaulio, iš kurio nepabėgsi, pajutimą. Tai labai teisingas mūsų uždaro […]

4.1. Susieti vienu tinklu (ASM)

Posted by in Įvairios on 23. Jul, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 4 skyrius. Kiti šaltiniai apie kolektyvinį protą, vienybę, tarpusavio ryšį 4.1. Susieti vienu tinklu „Būdami socialinio tinklo dalimi, mes išeiname už savojo „aš“ ribų – nesvarbu, gerai tai ar blogai, – ir tampame vienos didžiulės visumos dalimi. Esame susieti viena grandine.“ Nikolas Kristakis, Džeimsas Fauleris Nikolas Kristakis (Nicholas Christakis) ir […]

Tariama ir tikra laisvė (4)

Posted by in Įvairios on 22. Jul, 2015 | 0 Comments

Egoizmo vergai Tęsinys. Ankstesnis – http://www.mintis.info/tikra-ir-tariama-laisve-3/   Manęs klausia, ar gali virš savo egoizmo pakilti paprastas žmogus? Ką reiškia „paprastas“ ar „nepaprastas“ žmogus? Šiandien paprastas žmogus tūkstantį kartų labiau išsivystęs nei koks nors išminčius prieš porą tūkstančių metų. Todėl „paprastas žmogus“ – reliatyvi sąvoka. Bet kokiu atveju visi turėsime pasiekti būseną, kurioje, norime to ar […]

3.21. Visų problemų sprendimas (ASM)

Posted by in Įvairios on 21. Jul, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma 3.21. Visų problemų sprendimas Integrali metodika padeda spręsti ir pačias praktiškiausias problemas. Ją taikant, šios problemos išsisprendžia savaime. Kolektyve, kuriame egzistuoja tam tikri nesutarimai, problemos, mes visiškai neturime apie jas kalbėti, jų liesti. Jokiu būdu neturime žadinti žvėries, kuris tūno kiekviename naryje, nes „degtukas […]

Tikra ir tariama laisvė (3)

Posted by in Įvairios on 20. Jul, 2015 | 0 Comments

Absoliuti laisvė Raida veda mus prie suvokimo, kad esame visiškai nelaisvi. Jeigu mums nebūtų duotas tariamos laisvės pajutimas, mes iš viso negalėtume vystytis ir gyventi. Ši iliuzija nuolatos mus jaudina ir suteikia šiokią tokią ateities viltį. Mes turime laisvės poreikį. Tačiau tai egoistinės laisvės egoistinis poreikis. Tuo mastu, kokiu išsivysto egoizmas, žmogus visada jaučia atitinkamą […]