3.12. Specifinių klausimų sprendimas (ASM)

Posted by in Įvairios on 27. Jun, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma 3.12. Specifinių klausimų sprendimas Natūraliai kyla klausimas, jeigu reikia spręsti ne visuotinas, o specifines problemas, tai dalyviai turi būti srities, susijusios su nagrinėjamu klausimu, profesionalai, ar šiuo metodu visus klausimus gali spręsti visi, netgi tie, kurie tiesiogiai nėra susiję su keliamu klausimu, nagrinėjama problema? […]