Etapiškas ugdomojo proceso charakteris

Posted by in Įvairios on 21. Jun, 2015 | 0 Comments

Kaip ir mums žinomi gamtos ciklai sudaryti iš keturių bei juos vienijančios priežasties – tikslo, taip ir ugdomąjį procesą sudaro keturi vienas kitą papildantys bei palaikantys etapai: 1. Pirmasis (parengiamasis) ugdomojo proceso etapas – tai pačių ugdytojų saviugda (asmeninė ir tarpusavio). Varomoji jėga – kiekvieno ugdytojo (pirmiausia ugdytojų kolektyvo vadovo) profesionaliai atliekamas rūpinimasis savimi ir […]