3.6. Kaip tai veikia rato dalyvius (ASM)

Posted by in Įvairios on 13. Jun, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma Rato dalyviai, laikydamiesi metodikos, laipsniškai ima vienytis tarpusavyje vidumi, suprasdami, papildydami vienas kitą. Jie siekia rasti bendrą požiūrio tašką, pakilti virš savęs, ir taip staiga ima formuotis bendras sutarimas – būtent tai, ko mums šiandien labiausiai trūksta. Šis bendras jausmas ir protas, tas bendrumas, […]