Kam mums reikalinga integrali jėga? (ASM)

Posted by in Įvairios on 04. Jun, 2015 | 0 Comments

Šią integralią jėgą, apie kurią kalbėjome, gamta atskleidžia mums pagal vieną pagrindinių gamtos dėsnių – panašumo, arba savybių tapatumo, dėsnį. Kai žmogus įgyja panašumą į gamtą, jis iš jos, iš visos gamtos sistemos, gauna papildomų jėgų – mes imame veikti vieningai kartu su šia milžiniška integralia sistema. Ji palaiko mus, imame ją jausti, tarsi kvėpuoti […]