Integralios jėgos laukas (ASM)

Posted by in Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 02. Jun, 2015 | 0 Comments

Integralią jėgą sudaro ne šiaip rato dalyvių proto ir jausmų suma, proto ir jausmų sąveikos integralas, o dalyvių pastangų diskusijos metu pakilti virš savęs, virš savo ego, suma. Šios mažos kiekvieno dalyvio pastangos susideda, ir mes pradedame jausti kažką naujo, atskleidžiame naują jėgos lauką – gerą, malonų, saugų. Tarkime, jeigu taikydami kombinatorikos skaičiavimo metodus paskaičiuotume, […]