Vienintelė motyvacija (ASM)

Posted by in Įvairios on 30. Jun, 2015 | 0 Comments

Kaip motyvuoti žmones vienytis ratuose įvairiausių problemų sprendimui? Vienintelė motyvacija tokia: susirinkome kartu tam, kad susijungtume į viena visumą. Ratuose žmonės turi įsijungti vienas į kitą. Tam reikalingas nusiteikimas ir taisyklių laikymasis. Viena iš pagrindinių taisyklių – kiekvienas turi įsijungti į visus kitus. Tai įmanoma padaryti, tik anuliuojant save prieš kitus, savo akyse iškeliant kitus […]

XXI a. revoliucija: norų variklis

Posted by in Įvairios on 29. Jun, 2015 | 0 Comments

XXI a. revoliucija: norų variklis Tęsinys. Pradžia – XXI amžiaus revoliucija: turtuolis, vargšas Visų pirma, į visuomenę reikėtų žiūrėti per egoistinės raidos – malonumų troškimo, noro gauti augimo, kas yra mūsų prigimtinė savybė – prizmę. Šis noras nuolatos vystosi, auga, stiprėja – įvairiomis formomis ir įvairiomis kryptimis. Dėl to skirtingi istoriniai etapai išsidėsto tokia eilės tvarka, […]

Gamta ir žmogus

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Realybės suvokimas, Sveikata, Visuomenė, Žmogus on 28. Jun, 2015 | 0 Comments

Žmogaus ir aplinkos tarpusavio ryšys Daugelis mokslininkų patvirtina žmogaus ryšius ne tik su biosfera, bet ir apskritai su Žemės planeta. Pavyzdžiui, žymūs rusų geofizikai profesorius, geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras A. N. Dmitrijevas (А. Н. Дмитриев) (Geologijos ir mineralogijos institutas, RMA) ir geologijos ir mineralogijos  mokslų kandidatas I. N. Janickis (И. Н. Яницкий) (Visos Rusijos […]

3.12. Specifinių klausimų sprendimas (ASM)

Posted by in Įvairios on 27. Jun, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma 3.12. Specifinių klausimų sprendimas Natūraliai kyla klausimas, jeigu reikia spręsti ne visuotinas, o specifines problemas, tai dalyviai turi būti srities, susijusios su nagrinėjamu klausimu, profesionalai, ar šiuo metodu visus klausimus gali spręsti visi, netgi tie, kurie tiesiogiai nėra susiję su keliamu klausimu, nagrinėjama problema? […]

XXI amžiaus revoliucija: turtuolis, vargšas

Posted by in Įvairios on 26. Jun, 2015 | 0 Comments

Ekonominės prarajos, skiriančios skirtingus visuomenės sluoksnius, – ne naujiena pasaulyje. Tačiau per paskutinius dešimtmečius jos ypatingai padidėjo. Todėl nieko keisto, kad didėjanti nelygybė žadina kitą, ne mažiau dėsningą reiškinį – neapykantą turtuoliams. Apskritai, turtas ir skurdas – amžinas žmonių visuomenės leitmotyvas. Tačiau mūsų dienomis ši tema tampa vis emocingesnė. Dar visai neseniai mes jautėme pagarbą […]

3.11. Tik pozityvas (ASM)

Posted by in Įvairios on 25. Jun, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma 3.11. Tik pozityvas Vyrauja nuomonė, kad aptarimas be konflikto yra neįmanomas, nuobodus, kad  negali būti objektyvaus sprendimo kai visi pritaria, visi yra „už“. Tačiau negatyvia nuomone, pasipriešindami, mes tik iššaukiame kitą negatyvą, kitą priešpriešą savo nuomonei ir tuo tik sukuriame kovos lauką, fronto liniją, […]

Visatos vaikai (visas straipsnis)

Posted by in Įvairios on 24. Jun, 2015 | 0 Comments

Galimybė pažinti Mintimis nusikelkime į atvirą kosmosą – į Visatą, kuri yra mūsų lopšys ir namai. Visata – tai pasaulio sistema, sudaryta iš materijos ir energijos. Ji apima visą mums žinomą pasaulį kartu su erdve ir laiku. Visata yra dinamiška. Pagal Didžiojo sprogimo teoriją, ji, palaipsniui besiplėsdama, evoliucionuoja iš pirminio taško. Visatos procesai vyksta milijardus […]

3.10 Kaip padėti dalyviams laikytis taisyklių (ASM)

Posted by in Įvairios on 23. Jun, 2015 | 0 Comments

Apskritųjų stalų (ratų) metodika (ASM) 3 skyrius. Ratas daugiau nei suma 3.10 Kaip padėti dalyviams laikytis taisyklių Žinoma, esame nepratę palaikyti vienas kito ir kai kas nors kalba, automatiškai norisi prieštarauti, ir tai taip įprasta, kad atrodo visiškai normalu, jog net kitaip ir būti negali. Tokia mūsų egoistinė prigimtis. Todėl daugeliui pradžioje gali būti nelengva […]

Visatos vaikai (10)

Posted by in Įvairios on 22. Jun, 2015 | 0 Comments

Iki šiol tyrinėjome gamtą tik vienpusiškai, remdamiesi savo egoizmu, kuris riboja bet kokius tyrinėjimus. Vadinasi, norint pamatyti tai, ką nuo mūsų slepia savanaudiškas noras gauti – neatskleistas tobulesnės realybės sritis, pasaulius – turime išradinėti ne teleskopus ar mikroskopus, ne naujus dalelių greitintuvus, o visai ką kita. Koks prietaisas mums reikalingas Visatai pažinti? Mums reikia naujos […]

Etapiškas ugdomojo proceso charakteris

Posted by in Įvairios on 21. Jun, 2015 | 0 Comments

Kaip ir mums žinomi gamtos ciklai sudaryti iš keturių bei juos vienijančios priežasties – tikslo, taip ir ugdomąjį procesą sudaro keturi vienas kitą papildantys bei palaikantys etapai: 1. Pirmasis (parengiamasis) ugdomojo proceso etapas – tai pačių ugdytojų saviugda (asmeninė ir tarpusavio). Varomoji jėga – kiekvieno ugdytojo (pirmiausia ugdytojų kolektyvo vadovo) profesionaliai atliekamas rūpinimasis savimi ir […]