Įsižiūrėkite į save

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Nov, 2014 | 0 Comments

Įsižiūrėkite! Ar matote? Tai mes. Žmonės. Visi, kuriuos žinome. Mylime. Apie kuriuos skaitėme istorijos puslapiuose. Visi mes. Žmonija, kaip lapas vėjyje, skrieja žemės paviršiumi iš vieno amžiaus į kitą paklusdama savo likimui. Tame likime visos mūsų nelaimės ir džiaugsmai, vieną kita keičiančios ideologijos ir doktrinos. Ten mūsų istorija, imperatoriai ir demokratai, aristokratai ir paprasta liaudis, […]

Poreikio augimo dėsnis iš esmės

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Realybės suvokimas, Žmogus on 10. Nov, 2014 | 0 Comments

Galime pastebėti, kad viską, ką žmonija yra atradusi, pradedant nuo rato ir baigiant šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis, – atrado daugiau ar mažiau pažinusi gamtą, jos dėsnius, ir daugiausiai negyvosios gamtos veikimo struktūras. Nereikia painioti atradimo su išradimu, nes išradimas – tai jau atrasto gamtos dėsnio pritaikymas praktikoje. Tačiau, sprendžiant svarbiausią – žmogaus gyvenimo klausimą, ši praktika […]

Knyga „Apskritojo stalo metodika“

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 10. Nov, 2014 | 0 Comments

Absoliučių ryšių sistema Žmogaus gyvenimas labiausiai priklauso nuo visuomenės, kurioje jis gyvena, kurioje gali vystytis, tobulėti. Kaip žmogus veikia visuomenę, taip visuomenės veikia jį. Jeigu žmogus tobulina visuomenę, ji gerina jo asmeninį gyvenimą. Viena priklauso nuo kita. Šiandien aš priklausau nuo tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Jeigu pažiūrėčiau į tai, ką valgau, kuo rengiuosi, kuo gydausi, […]

AR NELAIMĖS RENKASI MUS, AR… MES JAS?

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Sveikata, Visuomenė, Žmogus on 09. Nov, 2014 | 0 Comments

„Jeigu mes susisietume su Gamta ir atskleistume joje slypinčias vidines jėgas, jos bendrą procesą, sistemą, tikslus, tada, be jokios abejonės, pamatytume visų įvykių tarpusavio sąsajas. Juk būtent Gamta apima visą tikrovę, beje, ir tą jos dalį, kuri nuo mūsų tebėra paslėpta.“ (prof. M. Laitmanas) Ką galima pasakyti moteriai, kuri sielojasi ir skundžiasi dėl savo vienų […]

BEJĖGIAI ŽMOGAUS „EKSPERTAI“

Posted by in Gyvenimas, Pasaulis, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 08. Nov, 2014 | 0 Comments

„Neįmanoma išspręsti problemos tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame problema atsirado.“ (Albertas Einšteinas). „Kiekvienas įsivaizduoja esąs strategas, matydamas mūšį iš šono.“ (Šota Rustavelis) Šlovingame mūsų amžiuje kiekvienas iš mūsų save laikome nors vienos žmogiškosios veiklos srities specialistu: kulinarijos ar futbolo, pašto ženklų kolekcionavimo ar rinkodaros, mezgimo vąšeliu ar žvejybos… Sąrašą galima būtų ilgai tęsti ir retas […]

Izraeli, kas tu?

Posted by in Alegorijos, Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 07. Nov, 2014 | 0 Comments

Kabalos mokslo atskleidimo prievolė Apibendrinsime. Mūsų dienomis, panašiai kaip Senovės Babilone, pasaulį veikia dvi priešingos jėgos: globali vienijimosi jėga ir skaidanti egoizmo jėga. Tačiau šiandien neturime galimybės pasitraukti toliau vienas nuo kito, kaip siūlė Nimrodas. Žydai, babiloniečių, pasekusių paskui Abraomą, palikuonys, turi realizuoti vienijimosi mokslą – kabalos mokslą – ir taip parodyti pavyzdį visai žmonijai, […]

Santuoka iš išskaičiavimo

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Šeima, Visuomenė, Vyras ir moteris, Žmogus on 06. Nov, 2014 | 0 Comments

Palatoje tylu, aplink balta, balta, aš sėdžiu šalia savo mylimos Kregždutės – taip aš vadinu savo žmoną. Ji labai sunkiai serga, jau trečia diena komoje. Mano mylimoji guli nejudėdama, beveik nepasikeitusi, tokia pat graži kaip prieš dvidešimt metų. Gal tik raukšlelių padaugėjo ir plaukų sruogos pasidengė sidabru. Ilgos blakstienos, rausvi skruostai, tarsi miega mano mieloji. […]

Penki moksliniai eksperimentai, demonstruojantys realybės iliuziškumą

Posted by in Gyvenimas, Mokslas, Pasaulis, Realybės suvokimas on 05. Nov, 2014 | 0 Comments

3. Šaldantis matavimas Vienas iš pačių garsiausių dėsnių kvantinės fizikos pasaulyje yra Heinzenbergo neapibrėžtumo principas, pagal kurį neįmanoma nustatyti kvantinio objekto greičio ir padėties vienu metu. Kuo tiksliau mes matuojame dalelės impulsą, tuo netiksliau galime išmatuoti jos padėtį. Tačiau mūsų makroskopiniame pasaulyje kvantinių dėsnių, veikiančių mažąsias daleles, pagrįstumas paprastai lieka nepastebimas. Profesoriaus Švabo iš JAV […]

Pasaulis išgyvena aštriausią nelygybės krizę nuo Karlo Markso laikų

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė on 04. Nov, 2014 | 0 Comments

Pasaulis išgyvena aštriausią nelygybės krizę per pastaruosius 200 metų, sakoma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtoje ataskaitoje. Tyrimo autoriai ištyrė gyventojų gerovės pasikeitimus aštuoniuose pasaulio regionuose per 200 metų laikotarpį ir priėjo prie išvados, kad per pastaruosius 30 metų žmonių pajamos stipriai sumažėjo, o bendroji vidaus produkcija vienam gyventojui išaugo. EBPO ekonomistai tvirtina, kad […]

Poreikio augimo dėsnis iš esmės

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 03. Nov, 2014 | 0 Comments

„Kiekviena visuomenė, – sako Marksas -, sukurta ekonominiu pagrindu – tokia yra rūsti žmonių gyvenimo realybė, nes žmonės turi organizuoti savo veiklą, kad galėtų rengtis, maitintis ir turėti pastogę.“ [1]. Gal ir galima būtų sutikti su Marksu, jei žmogaus poreikiai apsiribotų tiktai pirmuoju sąraše – „negyvuoju“ lygiu, kurį turi ir gyvūnai. Tai konstanta – būtinybė, […]