Įsižiūrėkite į save

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Pasaulis, Psichologija, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 11. Nov, 2014 | 0 Comments

Įsižiūrėkite! Ar matote? Tai mes. Žmonės. Visi, kuriuos žinome. Mylime. Apie kuriuos skaitėme istorijos puslapiuose. Visi mes. Žmonija, kaip lapas vėjyje, skrieja žemės paviršiumi iš vieno amžiaus į kitą paklusdama savo likimui. Tame likime visos mūsų nelaimės ir džiaugsmai, vieną kita keičiančios ideologijos ir doktrinos. Ten mūsų istorija, imperatoriai ir demokratai, aristokratai ir paprasta liaudis, […]