Poreikio augimo dėsnis iš esmės

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Realybės suvokimas, Visuomenė, Žmogus on 03. Nov, 2014 | 0 Comments

„Kiekviena visuomenė, – sako Marksas -, sukurta ekonominiu pagrindu – tokia yra rūsti žmonių gyvenimo realybė, nes žmonės turi organizuoti savo veiklą, kad galėtų rengtis, maitintis ir turėti pastogę.“ [1]. Gal ir galima būtų sutikti su Marksu, jei žmogaus poreikiai apsiribotų tiktai pirmuoju sąraše – „negyvuoju“ lygiu, kurį turi ir gyvūnai. Tai konstanta – būtinybė, […]

Knyga „Apskritojo stalo metodika“

Posted by in Auklėjimas, Gyvenimas, Krizė, Mokslas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 03. Nov, 2014 | 0 Comments

Esame vieno tinklo sisteminės dalelės Jeigu pažvelgsime į negyvąjį pasaulį, tai pamatysime, kad bet kuris cheminis elementas, esantis cheminėje elementų lentelėje, vienas atskirai, be ryšio, be sąveikos su kitais yra niekas, galima sakyti, nė neegzistuoja. Visi jie tik susieti į vieną sisteminį tinklą, savo lygmenyje atspindi gamtos didybę, jos dėsnių realybę. Taip pat ir kiti […]