Globosfera

Posted by in Gyvenimas, Pasaulis, Žmogus on 03. Aug, 2014 | 0 Comments

Prisijungdami prie būrio, skėriai keičia atmintį. Skėrių gyvenime yra du vienas kitą keičiantys etapai – pavienis ir būrinis. Viename etape vabzdžiai gyvena atskirai, o kitame – vienijasi į būrius, be to, perėjimas tarp šių fazių įvyksta per keletą valandų. Skirtingų fazių vabzdžiai skiriasi išorine forma ir elgsena. Skėriai jungiasi į būrius ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų. […]