Gėdos kontrolė

Posted by in Gyvenimas, Psichologija, Visuomenė, Žmogus on 02. Aug, 2014 | 0 Comments

Gėdos jausmas visomis savo formomis reguliuoja visus mūsų veiksmus. Mes nepakankamai vertiname gėdos ir išdidumo jausmą. Gėdos jausmas pirmykštėje bendruomenėje, kai žmogus buvo visų matomas, atliko pagrindinį ir pakankamą žmogaus veiksmus kontroliuojantį vaidmenį. Visuomenei išaugus individas nebegalėjo nuolatos būti visų akyse, jo veiksmų nebekontroliavo bendruomenės priežiūra, ir individualūs interesai ėmė konfliktuoti su visuomenės gerove. Pusiausvyra […]