Pasauliui teks prisitaikyti prie nežinomo ateities klimato

Posted by in Gamtiniai kataklizmai on 17. May, 2014 | 0 Comments

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) pristatė naujausią pranešimą apie klimato pokyčių pasekmes. Mokslinio darbo apimtis – daugiau nei 2000 puslapių, jį rengė 309 autoriai ir recenzentai, taip pat 400 bendraautorių. Daugiau nei 1700 vyriausybės, mokslo ir nekomercinių sektorių apžvalgininkų išsakė pastabas dėl pranešimo projekto. Pagal šį dokumentą, jei žmonija nori išgyventi ir klestėti, o ne […]

Savanorystė kaip gėrio iliuzija

Posted by in Gyvenimas, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 17. May, 2014 | 0 Comments

Šiais globalizacijos, socialinių tinklų ir virtualaus ryšio laikais pagalba kitiems pateikiama kaip tobuliausia žmogaus būsena. Kaip grybai po lietaus auga įvairios organizacijos, kurių tikslas pamaitinti alkstančius, surinkti pinigų ligoniams, apginti našlaičius ir luošius. Tikslas kilnus, ir valstybinė sistema, negalinti užtikrinti žmonėms lygių teisių ir galimybių, pasitelkia šiuos taurius polėkius savo siauriems tikslams pasiekti, netgi nurodydama, […]