Dabartine edukacinė sistema

Posted by in Karikatūros on 26. Feb, 2014 | 0 Comments

Vienas po kito rodomi filmai žmogaus priešpastatymo sistemai tema

Posted by in Naujienos, Žmogus on 26. Feb, 2014 | 0 Comments

Berlyno kino festivalis kaip pasaulinės krizės atspindys – I dalis Berlyno festivalis protestą išlieja į ekranus: konkurse vienas po kito rodomi filmai žmogaus priešpastatymo sistemai tema. Miestas paskendęs liepsnose: pačiame centre protestuotojai degina mašinas ir ardo grindinį, kad turėtų ką mėtyti į kareivius ir tvarkos sergėtojus. Situacijos įtampa auga ir jau greitai peraugs į pilietinį […]