RYŠIO SU AUKŠTESNIĄJA JĖGA PSICHOLOGIJA

Posted by in Gyvenimas, Meilė, Mokslas, Pasaulis, Psichologija, Žmogus on 16. Feb, 2014 | 0 Comments

Abrahamas Haroldas Maslou – Amerikos psichologas, vienas iš humanitarinės psichologijos pradininkų, gerai žinomos poreikių piramidės autorius, numatė gimimą dar „aukštesnės“, ketvirtosios psichologijos, transasmeninės, transžmogiškos, tiksliau tariant, nukreiptos į pasaulį, o ne į žmogiškuosius poreikius ir interesus, išeinančios už žmogiškosios prigimties ribų ir žmogaus identifikavimo, jo saviraiškos ir t. t. Jis rašė, jog šios naujovės gali […]