Valdžios institucijos negali susidoroti su protesto akcijomis

Posted by in Gyvenimas, Krizė, Pasaulis, Visuomenė, Žmogus on 26. Sep, 2013 | 1 Comment

Kai Egipto policija eilinį kartą pareikalavo, kad islamistai, kurie palaiko šalies prezidentą, nuo valdžios nušalintą Muchamedą Mursį, nutrauktų nesibaigiančias protesto akcijas Kairo aikštėse ir išsiskirstytų, keldami ultimatumą, jog kitu atveju Mursio šalininkų pozicijos bus paimtos šturmu, islamistai atsisakė palikti savo pozicijas Egipto sostinės aikštėse paskelbę, kad, reikalui esant, gins jas iki pabaigos. Atsakydama į šiuos […]